Většina sofistikovaných firem a organizací

se dnes již neobejde bez rozsáhlého nasazení a použití komunikačních a informačních technologií. Každý den, každou hodinu na nás virtuální svět digitálních dat chrlí stále složitější informační technologie podléhající rychlému rozvoji stejně tak, jako se rychle mění potřeby jejich uživatelů.


Konkurence

Snaha o konkurenční výhodu, získání a správné vyhodnocení informace a její další utilizace v obchodní nebo výrobní oblasti vede k expanzi špičkových technologických platforem různé formy a obsahu, což jde ruku v ruce s nutností realizovat v rámci organizace často zásadní změny v oblasti ICT. Takové změny je třeba s ohledem na význam informačních technologií pro organizace provádět řízeným způsobem tak, aby byly v přímém souladu s potřebami a zadáním organizace, ve stanoveném čase, rozpočtu a kvalitě a bez narušení činností organizace. Tyto požadavky vedou k potřebě projektového řízení. Více o problematice projektového řízení naleznete v dalších sekcích.

Strategie

Zdržet se na špici znamená rozšiřovat se, rozšiřovat se znamená jako predátor pohlcovat stále další a další konkurenty a zasazovat je do svého portfolia. To vede k nutnosti mít na své straně skutečné odborníky na valuaci a špičkovou due diligence při Vašich akvizicích. A to je přesně naše další strategická oblast činnosti.

Specializace

EG advisors.cz je specialista na elektronizaci státní správy a samosprávy. EG advisors.cz je specialista na zprostředkování těch nejmodernějších služeb Cloud Hostingu mimo kontinentální Evropu. Chcete uchovat vaše data, informace, know-how, projektovou dokumentaci či jiné digitální záznamy v bezpečí pod dohledem odborníků mimo EU, obraťte se na nás. My vám poskytneme odpovídající odborný servis a pomoc.

Reference

"Vytvoření Studie proveditelnosti, CBA, Příprava žádosti vč. technické části zadávací dokumentace." - Ministerstvo spravedlnosti - 2009/2010


"Vypracování Technické a technologické projektové dokumentace, Vypracování Obecné studie proveditelnosti , CBA a Logického rámce pro projekty eHealth" - Ministerstvo zdravotnictví - květen - prosinec 2009