Většina firem a organizací

se dnes již neobejde bez rozsáhlého nasazení a použití komunikačních a informačních technologií. Každý den, každou hodinu na nás virtuální svět digitálních dat chrlí stále složitější informační technologie podléhající rychlému rozvoji stejně tak, jako se rychle mění potřeby jejich uživatelů.

O NÁS

O nás

EG Advisors.cz je ryze česká společnost, která se od svého vzniku v roce 2003 významně zapsala do povědomí poradenských a vývojových společností na trhu. Našim klientům nabízíme komplexní řešení v oblasti IS, vývoje SW aplikací dle konkrétní specifikace klienta a profesionální poradenství v oblasti projektového i procesního řízení.

Základním pilířem našich služeb je orientace na individuální potřeby a přání klienta.

Řadíme se mezi specialisty na procesy elektronizace státní správy a samosprávy i přípravy řešení „na míru“ podle požadavků klienta. V návaznosti na rozvoj cloudových služeb také nabízíme zprostředkování nejmodernějších a bezpečných služeb Cloud Hostingu.

Disponujeme týmem profesionálů, kteří jsou odborníky s dlouholetými zkušenostmi zejména v oblastech:

 • Projektového řízení
 • Procesního řízení
 • Vývoje nových IS
 • Kybernetické bezpečnosti

Služby

V rámci našich služeb poskytujeme komplexní vývoj softwaru na míru – od analýzy a návrhu až po jeho realizaci, implementace a údržbu s možností další customizace. Společně najdeme nejvhodnější řešení, které může kombinovat vývoj na míru a použití typových komponent.

S týmem našich špičkových odborníků zaručujeme profesionální přístup a kvalitu dodaných služeb odpovídajících potřebám a požadavkům nejmodernějších trendů ICT.


V oblasti softwaru nabízíme následující služby:

Úvodní studie +

Úvodní studie

Nedílnou součástí každého nového projektu je důkladná prvotní analýza, která jasně a dostatečně podrobně definuje předmět realizace. Na základě potřeb a požadavků klienta je zvolen takový typ analýzy, který je v souladu s rozsahem i náročností požadovaného řešení, včetně závazného finančního rozpočtu projektu.

Prvotní studie obsahuje časový i ekonomický harmonogram postupu. Dále může obsahovat také tvorbu funkčního prototypu, dle zadaných funkcionalit, což klientům umožní získat jasnou představu o podobě a funkčnosti nového řešení.

Procesní analýza +

Procesní analýza

Hlavními výstupy procesní analýzy jsou detailní popisy fungování všech procesů v organizaci, vyhodnocení slabých a silných stránek struktury organizace a návrhy na zlepšení procesů.

Systémová analýza +

Systémová analýza

Systémová analýza představuje souhrn činností, při kterých se definuje budoucí podoba funkčnosti informačního systému. Na základě požadavků uživatelů budoucího systému vzniká detailní model, který se zároveň stává pokladem pro akceptaci hotového díla.

Při tvorbě systémových analýz se vychází z uznávaného UML standardu, který podporuje objektově orientovaný přístup k analýze, návrhu a popisu programových systémů.

Programování +

Programování

Na základě systémové analýzy je možné vytvořit finální koncept řešení. V průběhu vývoje nového produktu je stanoven závazný harmonogram realizace, kdy projektový tým aktivně kooperuje s pověřenými zástupci klienta, který je pravidelnými reporty informován o postupu projektu a dodržování časového i finančního rámce.

Testování +

Testování

Při vývoji každého informačního systému provádíme průběžné testování, které má pozitivní vliv na udržení stálé funkčnosti aplikace. Toto testování provádíme paralelně i na straně zákazníka.

V rámci testování provádíme typovou, statickou a dynamickou kontrolu kódu, včetně kombinace statické a dynamické kontroly.

 • Penetrační testy
  Ověřování identifikovaných zranitelností, slabin nebo nevhodných konfigurací s cílem potvrdit a případně odhalit další potencionální slabiny
 • Skenování zranitelností
  Způsob ověřování dnes známých zranitelností formou automatizovaného testování. Nejvhodnější je pravidelné provádění, které umožňuje zachytit neočekávané změny v testované síti nebo systému.
 • Testování webových aplikací a služeb
  Jedná se o ověření vlastní bezpečnosti webové aplikace nebo portálu. Testují se běžné chyby jako XSS, SQL injection, bruteforcing a dále chyby ve vlastní logice, autentizaci, autorizaci atd.
 • Testy bezdrátových sítí
  Primární zaměření na vlastní bezdrátovou technologii a ne na připojené systémy.
 • Konfigurační testy
  Provedení revize vybraných služeb či serverů z pohledu instalace, konfigurace a správy. Zjištěný stav je srovnáván vůči nejlepším praktikám pro danou oblast.
 • Aplikační testy
  1. Aplikace musí být ze svého principu přístupná a není tedy chráněná firewallem.
  2. Není chápán rozdíl mezi aplikačními a paketovými firewally.
  3. Šifrovací technologie, jako např. SSL, jsou nepřesně chápány. Nechrání aplikaci, pouze přenášená data.
  4. Vlastníci aplikace neumí bezpečnost zkontrolovat a i její definici nechávají často na dodavatelích.
  5. Bezpečnost se neřeší již ve fázi specifikace aplikace.
  6. Vývojáři a dodavatelé se soustřeďují převážné na funkcionalitu, termíny a vzhled. Bezpečnost není chápána jako vlastnost základní, ale rozšiřující, tedy dražší.
Provoz / serverhousing +

Provoz / serverhousing

U dodaných aplikací/informačních systémů zabezpečujeme jejich kompletní provoz. Veškerá poskytnutá SW řešení mohou být nasazena na serverech naší společnosti v zabezpečeném datovém centru. Některé aplikace lze provozovat také na serverech klienta, v případě požadavku klienta mohou být servery umístěny v našem datacentru.

Technická podpora +

Technická podpora

Poskytujeme nejenom standardní záruky vyplývající z uzavřených smluv o provozu, ale i neomezenou technickou podporu, kterou si zákazník nastaví na základě svých individuálních požadavků.

Režimy technické podpory jsou:

 • 8x5 (standardní aplikace nevyžadující nadstandardní dohled)
 • 8x7 (aplikace vyžadující podporu i o víkendech - např. SW pro prodejní pobočky)
 • 24x7 (kritické aplikace využívající citlivá data - finanční instituce, státní instituce, Telco aplikace, zdravotnictví, média apod.)

Projektový tým

Zakládáme si na expertním složení našich projektových týmů, jejichž součástí jsou pouze zkušení odborníci napříč požadovaným spektrem odborností – projektoví manažeři, ICT architekti, programátoři, auditoři, testeři a další. Naši profesionálové využívají v rámci projektového řízení mezinárodně uznávanou a certifikovanou metodiku řízení PRINCE2.

Certifikace PRINCE2

 • Metodika projektového řízení
 • Strukturu tvoří čtyři základní zásady: principy, témata, procesy a přizpůsobení metodiky prostředí projektu

Reference

Veškeré reference Vám rádi poskytneme na předchozí požádání skrze kontakt níže.
Děkujeme za pochopení.

Kontakt

Kontaktní údaje

EG Advisors.cz s.r.o.
Klimentská 1652/36
110 00 Praha 1 - Nové město

 

tel.: +420 234 636 261

Fakturační údaje

IČ: 27086232
DIČ: CZ27086232

č.ú.: 5001153546/5500

 Společnost je zapsána v Obchodním rejstříku Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 95212